Nabídněte své pozemky k prodeji

Společnost Moravský Agrospolek s. r. o. nabízí odkup zemědělské půdy: orné půdy, luk a pastvin. Vlastníkům půdy nabízíme kromě odkupu i celkový servis s tím související včetně obchodní a právní agendy a zajištění nezávislých znaleckých posudků pro nacenění vašich pozemků.

Výkup půdy pro další obhospodařování

Zemědělskou půdu vykupujeme za účelem jejího dalšího obhospodařování. Odkoupené pozemky dále pronajímáme spolupracujícím společnostem pro jejich rostlinnou i živočišnou výrobu. Potenciál vašich pozemků využijeme beze zbytku, zemědělská výroba významně zvýší konkurenceschopnost celého daného regionu a posílí význam českého zemědělství ve středoevropském kontextu.

Platbu za výkup pozemků je možné obdržet mimo jiné též v hotovosti již při podpisu smlouvy!

Oblasti zájmu výkupu zemědělských pozemků

Kontakt

Filip Kubíček


mobil: +420 777 813 388
e-mail: filip.kubicek@agrospolek.cz

Moravský agrospolek s.r.o.

Kabátníkova 105/2, Ponava,
602 00 Brno

IČ: 294 61 839
OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 55316


Dokumenty ke stažení:

Seznam katastrálních území